קורס ריתוך צנרת פלסטיק PE לסוגיו

מרכז ההדרכה של חברת "פלסאון" בשיתוף משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח אדם, ביחד עם רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים, מזמין בזאת את המעוניינים בכך, להגיש בקשה לרישום לקורסי ריתוך צנרת פלסטיק PE לסוגיו.

 
קורס להכשרת רתכי פלסטיק לתחום הגז - הקורס הקרוב יתקיים בתאריכים 18-11 בספטמבר, 2017.
 
 

לפרטים מלאים על הקורס התקשר: נועה רוטמן, טל: 073-2413001, נייד: 052-2272960, דוא"ל: livestock@plasson.com

 

 

 

 

  הזמנה להגשת בקשות לרישום לקורס ריתוך צנרת פלסטיק PE לסוגיו
  הזמנה להגשת בקשות לרישום לקורס ריתוך צנרת פלסטיק PE לסוגיו (ערבית)