חברת פלסאון הוקמה ב-1964 ע"י קיבוץ מעגן מיכאל והיא מהמובילות בתחום הפלסטיק בארץ ובארצות רבות בחו"ל.

חברת פלסאון בנתה לעצמה במהלך השנים מוניטין של יצרנית מוצרים באיכות גבוהה. החברה שמה דגש רב על פיתוח ורכישת טכנולוגיות חדשות במטרה להשיג את התוצאות הטובות ביותר בעלויות ייצור סבירות.

לייעוץ ותמיכה טכנית:

אזור דרום:

יובל גוטשטיין 052-6165949

gutstein@plasson.co.il

אזור מרכז:

מיכאל אביטן 052-3737678

avitan@plasson.co.il

איזור צפון:

ריקי מיתמר 052-3234915

riki.m@plasson.co.il

מנהל טכני

יוסי ברדס 052-3737685

bardas@plasson.co.il

מנהל פיתוח עסקי

מיקי שחף 052-8545069

miki@plasson.co.il

שרות שדה:

ברוך בכר 052-2465784

אודי פויס 052-8891386

 

משרד מכירות:  073-2333777

מחלקת שירות: 073-2333733

שעות פעילות: 

ימים א' – ה' 08:00- 16:00

		
New Customer Sign-up
כל השדות המסומנים ב * are mandatory.

Company Name:
Company Address:
ארץ
Required Shipping Port:
Contact Person:
Position:
Telephone:
פקס:
Web-Site:

E-Mail address (Will be used for Login): *
Choose password: *
Retype your password: *

plassonil

תנאי שימוש באתר
כל הזכויות שמורות © 2011

תנאי שימוש אלה מתיחסים לשימוש באתר שכתובתו www.plasson.co.il  ולאתרים הקשורים אליו ("אתר"). גישה לאתר או שימוש בו מתאפשרים על ידי קבוצת פלסאון בהתאם לתנאים שיפורטו להלן. שימוש באתר מהווה אישור לכך שהנך מקבל/ת את התנאים האמורים שיחולו מרגע כניסתך הראשונה לאתר. קבוצת פלסאון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים האמורים בכל עת, כפי שיפורסמו באתר עצמו. בתנאי השימוש הללו, משתמש/ת באתר מוגדר/ת את/ה או שלך וספק האתר אנחנו או שלנו.

1. תוכן – איננו מתחייבים שהמידע המוגש דרך האתר מדוייק, מלא או עדכני. הינך מותר לשמש בחומרים מהאתר, כולל תמונות וטקסטים, לשימוש אישי.

2. הנך מסכים/ה לא להתאים , לשנות או ליצור כל נגזרת מהחומרים המופיעים באתר או להשתמש בהם לצורך כל מטרה אחרת שאינה לשימושך האישי. הנך מתחייב/ת לעשות שימוש באתר לצרכים חוקיים בלבד שבשום אופן אין בהם כדי להפר את הזכויות של, או להגביל או למנוע שימוש והנאה מהאתר על ידי גורם שלישי. מגבלות אלה כוללות התנהגות לא חוקית, או שיש בה להטריד או לגרום אי נוחות לאדם כלשהו, כמו כן העברת דברי תועבה או תוכן פוגעני.

3. אינך רשאי/ת לדוור או להעביר דרך האתר כל חומר הכולל דברי השמצה, איום, תועבה, נזק; כמו כן חומר פורנוגרפי, או כל חומר שבדרך כלשהי יש בו כדי לפגוע ב או להפר זכויות של אחרים (כולל זכויות יוצרים, סודיות או פרטיות), או שיש ביכולתו להרע או שהוא נוגד את החוק. הימנע/י מביטויים וולגריים, גסים, סקסיסטיים, גזעניים או מעליבים. נהג/י בכבוד כלפי משתמשים אחרים.

4. כתב ויתור –  ככל שמאפשר החוק לבעל הרשיון, הננו מספקים את האתר ואת המידע , השמות, התמונות, הדמויות, הסמלים המסחריים והסמלים הנוגעים או מתיחסים לנו או למוצרים ולשירותים שלנו או של גוף שלישי באתר, כמות שהם ולא לוקחים אחריות מכל סוג שהוא, ברור או מרומז, כולל לא אחריות משתמעת לאיכות מניחה את הדעת, ברת מסחור, מתאימה למטרה מיוחדת, לא עבירה, מותאמת, מאובטחת ומדויקת. איננו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף או כל נזק שהוא כתוצאה מהשימוש או אי שימוש, לנתונים, או לרווחים שעולים או קשורים לשימוש באתר.

5. טעויות ושיבושים – איננו מתחייבים שהשימוש בחומרים שבאתר לא יופרע או ישובש ויהיה נטול טעויות, שטעויות יתוקנו, או שהשרת שמאפשר זאת יהיה נקי מוירוסים או "באגים", או שיאפשר, תפקוד מלא ורציף, דיוק ומהימנות החומרים. לא ניקח אחריות לנזקים או לוירוסים שעשויים להשפיע על מחשבך או ציוד אחר שברשותך שנעשה בו שימוש בעת החיבור לאתר, או בעת הורדה של קבצים, נתונים, טקסט, תמונות, קטעי וידאו או קול ממנו.

6. אתרים זרים – הנך מודע/ת ומסכים/ה לכך שאיננו אחראים לזמינותם של אתרים זרים (של צד שלישי) או חומר אליו הגעת דרך האתר; איננו מאשרים או אחראים או בעלי חבות כלשהי לכל תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים שניתנים באתרים אלה או דרכם, או לנזק שנגרם בגללם, או לדבר עבירה שנטען כי קשור לשימוש או נשען על תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים הזמינים באתרים אלה או דרכם. כל יחס/קשר בינך ובין מפרסם או סוחר שהגעת אליו באמצעות האתר, כולל תשלומים עבור משלוחים או מוצרים, שירותים ותנאים אחרים, הבטחות או מצגים, הקשורים עם קשרים אלה, הינם באופן בלעדי בינך ובין המפרסם או הסוחר הרלבנטי. הינך מסכים/ה לכך שאיננו אחראים לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא שנגרם מהקשרים הללו.

7. סמלים מסחריים- השמות, התמונות והסמלים המזהים את קבוצת פלסאון, הינם נכסים המסומנים של קבוצת פלסאון וחברות הבת שלה. אין דבר באתר שיכול להתפרש באופן גלוי, או מרומז, כאישור לעשות שימוש בסמל מסחרי כלשהו, פטנט או שמות, תמונות או סמלים, על ידך או על ידי צד שלישי. כל הזכויות כולל זכויות יוצרים, זכויות על מאגר הנתונים באתר זה, כולל התוכן שלו, הינם בבעלותינו או שיש לנו הזכויות לגביו.

8. פיצוי/שיפוי - הנך מסכים/ה לשפות אותנו באופן מיידי לפי דרישה, כנגד כל טענה, נזק, הוצאה או עלות, כולל תשלומי אגרה בגין הפרה של תנאים אלה על ידך או על ידי אחרים שעלו כתוצאה משימושך באתר.

9. סיום – יש לנו הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר אם נחליט באופן חד צדדי שהפרת את תנאי השימוש באתר או שהיית מעורב/ת בכך באופן שלא היה קביל בעיננו.

10. היעדר תוקף – במידה ותנאי שימוש אלה לא יעמדו בקנה אחד עם החוק ולא ניתן יהיה לכפותם מסיבה חוקית כלשהי במסגרת החוק המקומי, אז בהתאם לדרישת הסמכות השיפוטית ימחקו מתנאי שימוש אלה הסעיפים הבלתי קבילים, יתר התנאים ישארו ויהיו ברי תוקף ומחייבים את המשתמש/ת באתר.

11. סמכות שיפוטית – תנאי שימוש אלה יהיו מפוקחים ומפורשים בהתאם לחוק הישראלי. לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאים אלה.

12. אי הסכמה – אם תנאי שימוש אלה אינם מקובלים עליך במלואם, אינך רשאי/ת לגשת לאתר והנך מתבקש להפסיק את השימוש בו באופן מיידי.Leave this field blank.